×

Vejica in veznik »bodisi«
 • Vprašanje:

  Prijazno vas prosim za pojasnilo, ali se pred zvezo »bodisi da« piše vejica ali ne. Primer:

  • Kandidat odda prijavo/,/ bodisi da jo v pdf-formatu pošlje na navedeni naslov/,/ bodisi da jo odda z elektronskim obrazcem.

  Kaj pa v tem primeru:

  • Mislim, da ne razumete prav mojih besed/,/ ali da jih nočete razumeti.

  In še:

  • Pričakovali bi ali vašo potrditev zapisanega/,/ ali da nam sporočite, da stvar ni več aktualna.

  Odgovor:

  V ločnem priredju, ki uvaja vsebinsko izključujoče se stavke/člene ali take, ki kažejo na možnost izbire, so značilni vezniški pari ali – ali, bodisi – bodisi, bodi – bodi, ki so lahko tudi pomešani: bodisiali

  Vejice med njimi ne pišemo, ne glede na to, ali tak vezniški par uvaja skladenjsko enakovredne nestavčne ali stavčne zgradbe:

  • Publika zahaja v teater bodisi po inerciji bodisi zaradi družabnosti …
  • Ljudje so bodisi ostali v hišah bodisi pobegnili v gozd

  Zanimivo je, da pravopis opozarja, da se ob kopičenju stavčnih enot, ki jih uvaja en od naštetih veznikov, namesto dveh izključujočih možnosti lahko govori o naštevanju, zato tedaj med enotami pišemo vejico:

  • … ali lastnina, ali anarhija, ali popoln nadzor, ali neplačevanje umetnikom …

  Vendar pa pravopis ne v pravilih ne v slovarju ne razjasni, kako je z vejico, kadar ločni veznik spremlja podredni veznik, npr. bodisi da, kar najdemo v starejšem SSKJ:

  bódisi vez. (ọ̄) knjiž.

  1. v ločnem priredju, v zvezi z bodi(si), ali za vezanje stavkov ali stavčnih členov
  a) ki se vsebinsko izključujejo; ali: prebivalci so se bodisi poskrili bodisi razbežali / s podrednim veznikom bodisi da ga je spekla vest, bodisi da ga je obšlo usmiljenje, otrokom je prizanesel
  b)
  ki kažejo na možnost izbire:
  ptice si delajo gnezdo bodisi v grmovju bodisi v vejah; službo lahko nastopi bodisi takoj bodisi čez pol leta; naj pride bodisi jutri bodisi v torek ali sredo
  ● ekspr. bodisi staro ali mlado, vse ga ima rado stari in mladi
  2. v dopustnih odvisnih stavkih, navadno okrepljen za izražanje dejstva, kljub kateremu se dejanje nadrednega stavka uresniči; čeprav, če: njegove opombe, bodisi še tako pametne, odklanjajo / bodisi pozimi ali poleti, nikoli ni nosil suknje // za omejevanje: spanje, bodisi (tudi) kratko, poživi človeka

  Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si

  V vaših povedih, za katere bi predlagala nekoliko spremenjeno ubeseditev, ki povečala razumljivost, naj bi bila ločila postavljena takole:

  1. Kandidat odda prijavo/,/ bodisi da jo v pdf-formatu pošlje na navedeni naslov/,/ bodisi da jo odda z elektronskim obrazcem.

  • Oba stavka povežemo z veznikom ali, ki kaže na možnost izbire: Kandidat odda prijavo tako, da jo pošlje na navedeni naslov v pdf-formatu ali da jo odda z elektronskim obrazcem.
  • Če se odločimo za ločno priredje, saj želimo poudariti izključevanje možnosti, potem povežemo v ločnem priredju stavka z enako zgradbo, dileme glede vejice ni: Kandidat odda prijavo tako, da jo bodisi pošlje na navedeni naslov v pdf-formatu bodisi jo odda z elektronskim obrazcem.

  2. Mislim, da ne razumete prav mojih besed/,/ ali da jih nočete razumeti.

  • Mislim, da ne razumete prav mojih besed ali jih nočete razumeti.

  3. Pričakovali bi ali vašo potrditev zapisanega/,/ ali da nam sporočite, da stvar ni več aktualna.

  • Pričakovali bi, da nam potrdite zapisano ali da nam sporočite, da stvar ni več aktualna.
  • Pričakovali bi, da nam ali potrdite zapisano ali sporočite, da stvar ni več aktualna.

  Helena Dobrovoljc (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.