×

Kako prevesti termin »migratory species«?
 • Vprašanje:

  Prosimo vas za mnenje v zvezi s pridevnikom selivski/selitveni. Zasledili smo namreč, da se pojavljata obe obliki. Kateri pridevnik je po vašem mnenju pravilnejši? V mednarodni konvenciji, ki ureja to področje, je bil angleški termin migratory species preveden kot selitvena vrsta (in ne selivska vrsta):

  Se selitveni lahko nanaša tudi na ptice selivke in ne samo na samo selitev (npr. selitveni servis)?
  Odgovor:

  Pridevnik selitven po SSKJ pomeni 'nanašajoč se na selitev'. Ker se ptice selivke dejansko selijo, to potovanje pa imenujemo selitev ptic, je njegova raba v zvezi selitvena vrsta popolnoma ustrezna. Že SSKJ navaja zgled selitvene poti ptic.

  Slovarji slovenskega jezika poznajo v navedenem pomenu samo ta pridevnik. V novejšem času mu je začel konkurirati še neuslovarjeni pridevnik selivski, ki je nastal analogno po razmerjih tipa gasilec, gasilka : gasilski. Sodeč po gradivu v besedilnem korpusu Gigafida, v katerem ima ta pridevnik le 17 zapisov (medtem ko jih ima sopomenka selitven 1547), se selivski v prvi vrsti uporablja za označevanje selitvene lastnosti živalskih vrst in le izjemoma za druge potrebe, npr. selivski mojster. Nova beseda je sicer dobro narejena, a če njena raba ne bo bistveno porasla, se zaradi nizke frekvence ne bo uvrstila v novi Slovar slovenskega knjižnega jezika.

  Marko Snoj (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.