×

Besedna zveza »z drugimi besedami« in raba ločil
 • Vprašanje:

  Kakšna so pravila za uporabo ločil pri besedni zvezi z drugimi besedami? A je pravilno začeti poved s to besedno zvezo?

  Npr. Z drugimi besedami: na eni strani smo pozitivno poslovali, na drugi pa ...


  Odgovor:

  Zveza z drugimi besedami je eliptična, kar pomeni, da je ob njej izpuščena glagolska oblika, npr. pred to zvezo če rečem, če povem ipd. ali za njo rečeno, povedano ipd. Ker zveza nakazuje drugačno ubeseditev že prej povedanega, seveda ne more stati povsem na začetku besedila, zelo pogosto pa stoji na začetku povedi, včasih z uvajalnim ali. Najprimernejše ločilo, ki stoji za tako zvezo, je dvopičje, redkejši sta vejica ali pomišljaj:

  • Z drugimi besedami, ljudje, ki so jemali ta sirup oziroma tablete, so kljub temu zboleli za malarijo.
  • Zmagal bo srečnejši oziroma tisti, ki bo naredil manj napak. Ali z drugimi besedami: kdor bo storil le eno več od nasprotnika, se bo moral pač sprijazniti z drugim mestom.

  Zveza ali z drugimi besedami pa lahko stoji tudi v isti povedi kot trditev, na katero se sklicuje. V tem primeru ob njej ne pišemo ločil; če ji takoj sledi stavek, na levi strani (pred njo) praviloma pišemo vejico in na desni (za njo) dvopičje ali vejico.

  Brez ločil:

  • Statistični podatki za leto 1998 kažejo, da naj bi povprečni prebivalec Slovenije v tem letu zaužil 10,4 litra čistega alkohola ali z drugimi besedami 104 litre piva, 43 litrov vina in dober liter žganih pijač.
  • To je očiten primer politizacije ali z drugimi besedami zloraba vojske v politične namene.

  Z vejico na levi in dvopičjem na desni:

  • Vse oblike vitamina E so zato enako učinkovite, ali z drugimi besedami: vitamin E tako v naravni kot v sintetični obliki je močan antioksidant.

  Z vejico na levi in desni:

  • V takih razmerah je posameznemu podjetju težko pripisati odgovornost za njegovo ravnanje, saj nima svobode odločanja, ali z drugimi besedami, vodstvo podjetja se vedno lahko izgovori na višji interes.

  Z vejico na levi in pomišljajem na desni:

  • Seznam vsebuje imena oseb, ki so bila v taborišču Brunilic v času, ko so ga odkrili, ali z drugimi besedami – tja so prihajali ljudje, ki jih je rešil Schindler.

  Redko v taki zvezi namesto množinske oblike besedami naletimo na edninsko, saj je prejšnja večbesedna trditev res povzeta z eno samo besedo:

  • Bliža se novo obdobje krčenja gospodarstva ali z drugo besedo recesija.

  V tem smislu pišemo ločila tudi ob sopomenski zvezi (ali) bolje/drugače rečeno/povedano (saj deležniško obliko lahko razvežemo v povedno glagolsko: (ali) če rečem/povem bolje/drugače). Na levi in desni se praviloma – kot v zgornjih primerih – pišeta vejici, če taka zveza stoji pred stavkom (torej pred glagolom):

  • Gotovo veste za dogodke, ki so se zgodili v zadnjih mesecih oziroma se, bolje rečeno, niso zgodili.

  Sicer pa ne pišemo nobenega ločila:

  • O slovenskih arhitektkah, ki delajo in živijo v tujini, vemo doma malo ali bolje rečeno nič.

  Tu so seveda navedeni le najznačilnejši položaji ob pogostih zvezah, sicer pa je v jeziku možno še marsikaj, česar priporočila ne morejo in nočejo odsvetovati, če le ni v neskladju s pravopisnimi pravili.

  Peter Weiss (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.