×

Vejica in večbesedni veznik »potem ko«
 • Vprašanje:

  Kako je z zapisom besede potem in vejico v spodnjem primeru? Hvala.

  Zato je pri volitvah treba misliti o času potem, ko bo treba občutljivo, potrpežljivo in modro delovati v prid vsakogar med nami.

  ... po tem, ko bo treba ...

  ... o času, potem ko bo treba ...

  ... potem, ko bo treba ...


  Odgovor:

  Postavljanje vejice med deli večbesednega veznika je pogosto problematizirano, ker pravopisna pravila ne odgovorijo na vprašanje o vseh skladenjskih položajih, v katerih prihaja do zadreg. Pravopisno pravilo v členu 329 govori le o izpuščanju vejice iz delov večbesednega veznika v podredju (»vejice med deli večbesednega veznika ne pišemo«).

  Bolj podrobno je o vezniških zvezah, ki združujejo predlog, kazalni zaimek in podredni veznik (tj. med tem ko; po tem ko) pisala M. Kalin Golob (Jezikovne reže, 2001, str. 34–35), ki je po T. Korošcu predlagala naslednji način:

  1. Pred podredni ko zapišemo vejico, kadar vezniška zveza stoji na začetku povedi (in takrat je kazalni zaimek poudarjen, tj. pisan ločeno od predloga): Po tem, ko … Samostojna raba kazalnega zaimka implicitno nakazuje na elipso: Po tem času … Tudi to utemeljuje opisano stavo vejice.

  2. Kadar stoji ta vezniška zveza za glavnim stavkom, kazalni zaimek ni poudarjen, torej je pisan skupaj, zato vejice med dele takega večbesednega veznika ne postavljamo: … potem ko ...

  Odsotnost tovrstnih priporočil iz pravopisa je verjetno razlog za to, da se stava vejice v teh položajih še ni ustalila.

  Konkretno gre v vašem zgledu bodisi za elipso drugega samostalnika čas (v času po tem času), ki je stilno upravičena, bodisi razumemo potem kot časovni prislov, ki mu sledi vejica:

  Zato je pri volitvah treba misliti o času po tem, ko bo treba občutljivo, potrpežljivo in modro delovati v prid vsakogar med nami.

  Zato je pri volitvah treba misliti o času potem, ko bo treba občutljivo, potrpežljivo in modro delovati v prid vsakogar med nami.

  Helena Dobrovoljc (november 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.