×

Zapisovanje glasbenih zvrsti
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako zapisovati (skupaj, narazen, z vezajem) večbesedna poimenovanja glasbenih zvrsti, kot so pank rok, indie rok, death metal, ska pank ipd.


  Odgovor:

  Slovenski pravopis iz leta 2001 je taka večbesedna poimenovanja uvrstil med podredne zloženke in poleg primernejšega zapisa skupaj (npr. pankskupina) navajal tudi zapis narazen (npr. pank skupina), v SSKJ2 pa so uvrščena med besedne zveze, npr. punk skupina, ska koncert itd.

  Primerov, ki jih navajate, v priročnikih sicer (še) ni, a ker gre za podobne zveze, kjer prva sestavina določa drugo, ima torej vlogo pridevnika, lahko posplošimo, da je zanje primeren zapis skupaj ali narazen (ne pa z vezajem). Prav tako lahko glasbene zvrsti zapisujemo citatno ali podomačeno – punk/pank, rock/rok itd.

  Besedilni korpus Gigafida tako npr. kaže, da je najpogostejši zapis punk rock, sledi mu punkrock, nato pankrok in nazadnje pank rok ter punk rok, kjer je prva sestavina zapisana citatno, druga pa podomačeno. Zaradi doslednosti svetujemo, da se obe sestavini zapisuje enako – torej ali citatno ali podomačeno.

  Urška Vranjek Ošlak (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.