×

Sklanjanje romunskih imen
 • Vprašanje:

  Zanima ne pregibanje romunskih priimkov, npr. Sadoveanu, Rebreanu in Ion Barbu.

  Ali sta mogoči obe obliki: Sadoveanu, Sadoveana/Sadoveanuja in Barbu, Barba/Barbuja?


  Odgovor:

  Če upoštevamo načelo, predstavljeno v pravopisnih pravilih (člen 781), samostalniki moškega spola, ki se končujejo na -u, naj bo ta naglašen (intervju intervjuja) ali nenaglašen (Nehru Nehruja), podaljšujejo osnovo z j.

  Vendar pa je v istem členu pravil omenjeno tudi, da je pri romunskih imenih tipa Enescu, kjer sta se uveljavili obe možnosti (1) podaljšana osnova z j (Enescu Enescuja) ali (2) krajšana osnova (Enescu Enesca), boljša možnost, če končni u pojmujemo kot končnico. To pomeni, da jo odpahujemo in osnove ne podaljšujemo z j (Enescu Enesca, Sadoveanu Sadoveana ipd.).

  Zakaj? Priimki na -scu, ki pri sklanjanju in tvorjenju pridevnikov ne podaljšujejo osnove, se obnašajo kot tisti na -sko, ki prav tako ne doživljajo podaljšave, razen če se ne končajo na naglašeni -o. Tak primer je pri dramatiku s pofrancozenim imenom in priimkom Eugènu Ionescoju [ežênu joneskóju], ki se v romunščini piše Eugen Ionescu. Tako kot se rodilnik ob zavedanju francoskih pravil ne glasi [joneskója], se tudi ob zavedanju in upoštevanju romunske prvotne oblike ne [jonéskuja], ampak ob upoštevanju obeh izvorov kratko in malo Ionesca [jonéska].

  Če se vrnemo k vašemu vprašanju, naj omenimo tudi, da pravopisni slovar žal ne ponuja gradivske razširitve romunskih skupine imen. Tako v slovarju ni niti imena diktatorja Ceauşesca, za katerega se je v rabi precej razširilo sklanjanje s podaljšano osnovo (Ceauşescu Ceauşescuja), enako velja za imena, po katerih sprašujete:

  • lirika I. Barbuja,
  • roman Livia Rebreanuja (v prvi polovici 20. stol. se je uveljavljalo sklanjanje brez podaljšave, kasneje pa ne več),
  • zgodbe Mihaila Sadoveanuja/Sadoveana (raba je neustaljena).
  Nekaj gradivskih ponazoritev

  Tudi druga romunska imena so se v slovenščini uveljavila bolj s podaljšano osnovo, npr.:

  • Za zadnji teden trgovanja na Bukareški borzi je bilo značilno nenehno upadanje tečajev, ki ga je sprožila napetost med romunskim predsednikom Traianom Basescujem in premierom Calinom Popescujem Tariceanujem. (Finance)
  • Predsednik Kučan se bo v Romuniji pogovarjal s predsednikom Ionom Iliescujem, premierom Nicolajem Vacaroiujem, predsednikom senata Oliviujem Chermo in zunanjim ministrom Teodorom Viorelom Melascanijem. (Dnevnik)
  • Eden se ukvarja z ljubezenskim življenjem Elene Ceausescu, žene nekdanjega zloglasnega romunskega komunističnega diktatorja Ceausesca (oba sta bila usmrčena leta 1989 po padcu starega režima), drugi je intervju z Gheorgheom Hagijem, znanim romunskim nogometašem, tretji pa škandalozni intervju s Traianom Basescujem, županom Bukarešte. (Delo)
  • Tudor Vianu je prvi kritično ocenil liriko I. Barbuja. (Veliki leksikon)


  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.