×

Kako zapisati »bionanočip«?
 • Vprašanje:

  Kakšen bi bil pravilni zapis bionanočipa? Predpostavljam, da vse pisano skupaj (vnos v terminološki zbirki institucij EU IATE, št. 2232825)
  Odgovor:

  Pri zapisu zloženke nanočip nimamo težav, saj slovenski priročniki navajajo samo zapis skupaj. Dilemo povzroči predpona bio-, ki lahko nastopa v zloženki (zapis skupaj) ali besedni zvezi (zapis narazen). SSKJ2 navaja pri iztočnici bio... dva pomena:

  1. nanašajoč se na življenje, živo bitje, živo sploh in
  2. pri katerem se uporabljajo samo naravni in naravi prijazni postopki in materiali.

  V prvem pomenu je bio- prvi del zloženke, zato je zanj značilen zapis skupaj, v drugem pomenu pa je bio(-) lahko del zloženke ali besedne zveze, zato se lahko z jedrom zapiše skupaj ali narazen. V besedi bionanočip nastopa sestavina bio- v prvem pomenu, zato je pravilen zapis skupaj.

  Urška Vranjek Ošlak (julij 2016)