×

Preobrazba kratice v besedo
 • Vprašanje:

  Opazila sem, da se v časopisih za AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) pogosto uporblja zapis Ajpes/Ajpesa, predvsem pri sklanjanju. Je tak zapis pravilen?


  Odgovor:

  Uradna kratična imena organizacij seveda pišemo v obliki kratice, ki je, če se ne končuje na -A, praviloma moškega slovničnega spola: AJPES, na AJPES-u.

  Vse pogosteje pa se kratice zaradi praktičnosti in zaradi izgovora, ki ni črkovalen, pišejo tudi kot običajne besede: tako lastnoimenske (Nato, tako tudi Ajpes, na Ajpesu) kot občnoimenske (emšo). Iz polpretekle zgodovine npr.: jus (jugoslovanski standard), tozd (temeljna organizacija združenega dela), danes še vedno aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome), Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino), laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), led (Light Emitting Diode), gulag (glavnoe upravlenie lagerej) itd.

  Pri kraticah, ki jih vedno beremo le črkovalno, ali pri redko rabljenih kraticah pa tega pojava ni zaslediti, zato se pojavljajo pisane v izvorni obliki, npr. DUTB, MK, SMC, TNP, UL, UM, UNG ipd.

  Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.