×

Izvor priimka »Berdajs«
  • Vprašanje:

    Bi mogoče vedeli iz kje izvira priimek Berdajs in kakšen je njegov pomen?


    Odgovor:

    Priimek Berdajs je na 1. 1. 2015 nosilo v RS 170 oseb, njuni različici Berdavs in Brdajs pa 18 oz. 8. Nastal je kot vzdevek iz občnega imena brdavs 'grobijan, okoren človek'. Beseda je prevzeta iz srednjevisokonemške burduz 'romarska palica', zadnje izhodišče pa je latinsko burdus 'mezeg' (F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 1. knjiga, Ljubljana 1976).

    Silvo Torkar (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.