×

Izvor priimkov »Trkman« in »Škvarč«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je nastal priimek Trkman in kako priimek Škvarč.

  Oba mi zvenita precej neslovensko, čeprav so moji stari starši nedvomno Slovenci. Gre za slovenska priimka? Kaj pomenita?


  Odgovor:

  Priimek Trkman je nosilo 1. 1. 2015 samo 58 oseb (23 goriška, 20 osrednjeslovenska statistična regija). Priimek je nastal domnevno iz enako zvenečega vzdevka, izpeljanega iz glagola trkati 'gruliti', označevala pa je najbrž človeka, ki je veliko govoril. Osnova glagola trkati je onomatopejska in jo je treba ločiti od osnove enako zvenečega glagola trkati 'lahno tolči' (M. Snoj v F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 4. knjiga, 2005).

  Priimek Škvarč je 1. 1. 2015 nosilo 193 oseb, od tega 121 v goriški s. r., predvsem v Ajdovščini in na Colu, njegovo različico Škvarča pa samo 47 oseb, od tega 26 v goriški statistični regiji. Obstajata še različici Skvarča (216, od tega 160 v osrednjeslovenski s.r., med Logatcem in Rovtami) in Skvarč (31). Škvarča je prvič izpričan v virih leta 1591 v Spodnji Idriji: Agostin Squarza. di se, da je priimek nastal iz enako zvenečega vzdevka, morda istega izvora kot občno ime skvara 'maščobni cinek na juhi', prim. češko škvarek 'ocvirek'.

  Silvo Torkar (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.