×

Izvor besede »Betanja«
  • Vprašanje:

    Iščem po etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen in raznih drugih leksikonih, pa nikjer ne najdem etimološke razlage zemljepisnega imena Betanja (vas v Občini Divača). Zanima me ali je to ime možno izvajati iz svetopisemske Betanije ali ima morda kak drugi, bolj slovenski izvor.


    Odgovor:

    Krajevno ime Betanja je nastalo iz *Bitanja (vas) in prvotno označuje naselbino, ki jo je ustanovil nekdo z imenom Bitan. Tvorjeno je torej tako kot npr. Bojanja vas iz Bojan. Bitan je staro slovensko osebno lastno ime, ki se ohranja še v priimku Bitanc in po Torkarju tudi v krajevnem imenu Butajnova. Sorodno je še krajevno ime Betonovo pri Sodražici. Osebno ime je izvorno hipokoristik slovanskega osebnega imena Bytogoj. Naša Betanja je torej zgolj naključno podobna s svetopisemsko Betanijo.

    Marko Snoj (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.