×

Izvor besede »Betanja«
  • Vprašanje:

    Iščem po etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen in raznih drugih leksikonih, pa nikjer ne najdem etimološke razlage zemljepisnega imena Betanja (vas v Občini Divača). Zanima me ali je to ime možno izvajati iz svetopisemske Betanije ali ima morda kak drugi, bolj slovenski izvor.


    Odgovor:

    Krajevno ime Betanja je nastalo iz *Bitanja (vas) in prvotno označuje naselbino, ki jo je ustanovil nekdo z imenom Bitan. Tvorjeno je torej tako kot npr. Bojanja vas iz Bojan. Bitan je staro slovensko osebno lastno ime, ki se ohranja še v priimku Bitanc in po Torkarju tudi v krajevnem imenu Butajnova. Sorodno je še krajevno ime Betonovo pri Sodražici. Osebno ime je izvorno hipokoristik slovanskega osebnega imena Bytogoj. Naša Betanja je torej zgolj naključno podobna s svetopisemsko Betanijo.

    Marko Snoj (julij 2016)