×

Pregibanje priimka »Čavš«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja priimek Čavš (Aleks Čavš, Tina Čavš).

  Kako pa je s tem: Čigava hiša? Čavševa/ Čavževa hiša


  Odgovor:

  Priimek Čavš sklanjamo po vzorcu 1. moške sklanjatve, tj. korak (korak koraka koraku korak …), zaradi končnega č pa ima ta sklanjatev posebnosti in končniški o v orodniku ednine ter rodilniku, dajalniku in orodniku dvojine in množine zamenja marko.snoj@zrc-sazu.sie. Podobno tudi bolj znani priimki, npr. Pirš, Ramovš.

  Ker s priimkom označujemo žive osebe, je v tožniku ednine oblika enaka rodilniku (kategorija živosti).

  • ednina: Čavš Čavša Čavšu Čavša Čavšu Čavšem
  • dvojina: Čavša Čavšev Čavšema Čavša Čavših Čavšema
  • množina: Čavši Čavšev Čavšem Čavše Čavših Čavšem

  Svojilni pridevnik tvorimo s preglašeno končnico: Čavšev.

  Helena Dobrovoljc (julij 2016)