×

Sklanjanje priimka »Rajšter«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja priimek Rajšter?


  Odgovor:

  Priimek Rajšter se pri nekaterih nosilcih priimka izgovarja s polglasnikom v drugem zlogu, zato se sklanja z neobstojnim polglasnikom: Rajšter, Rajštra, Rajštru, Rajštra, pri Rajštru, z Rajštrom.

  Za druge se ta priimek izgovarja v drugem zlogu z e, zato se njegova osnova podaljšuje z j (tudi v pridevniku in obliki za žensko Rajšterjeva): Rajšter, Rajšterja, Rajšterju, Rajšterja, pri Rajšterju, z Rajšterjem. Ker o tem nimamo natančnejših raziskav, lahko o razširjenosti sklanjatvenih, naglasnih, izgovornih ipd. različic slovenskih priimkov nasploh svetujemo po pregledu ustreznih jezikovnih virov le po občutku in z upoštevanjem rabe nosilcev, če ta le ni v popolnem nasprotju s pravili slovenskega knjižnega jezika.

  Marko Snoj, Peter Weiss (julij 2016)