×

Sklanjanje priimka »Rajšter«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja priimek Rajšter?


  Odgovor:

  Priimek Rajšter se pri nekaterih nosilcih priimka izgovarja s polglasnikom v drugem zlogu, zato se sklanja z neobstojnim polglasnikom: Rajšter, Rajštra, Rajštru, Rajštra, pri Rajštru, z Rajštrom.

  Za druge se ta priimek izgovarja v drugem zlogu z e, zato se njegova osnova podaljšuje z j (tudi v pridevniku in obliki za žensko Rajšterjeva): Rajšter, Rajšterja, Rajšterju, Rajšterja, pri Rajšterju, z Rajšterjem. Ker o tem nimamo natančnejših raziskav, lahko o razširjenosti sklanjatvenih, naglasnih, izgovornih ipd. različic slovenskih priimkov nasploh svetujemo po pregledu ustreznih jezikovnih virov le po občutku in z upoštevanjem rabe nosilcev, če ta le ni v popolnem nasprotju s pravili slovenskega knjižnega jezika.

  Marko Snoj, Peter Weiss (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.