×

Izbira med »eden« in »en«
 • Vprašanje:

  Kaj je pravilno in zakaj?

  Njegov cilj je bil samo eden/en, in sicer preteči maraton.


  Odgovor:

  Pravilna je možnost Njegov cilj je bil samo eden, in sicer preteči maraton.

  Kadar se števnik en v moškem spolu ne pojavlja ob samostalniku oz. kot del samostalniške zveze, temveč stoji sam, se uporablja v daljši obliki, tj. eden. Če je rabljen kot prilastek ob samostalniku, npr. en cilj, pa se uporablja krajša oblika, torej en.

  Nina Ledinek, Domen Krvina (oktober 2014)