×

Izvor priimka »Baloh«
 • Vprašanje:

  Izvor priimka Baloh


  Odgovor:

  Priimek Baloh se v virih pojavi l. 1492 na Stari Gori (it. Castelmonte): Stefan Baloch (Zuanella, Dom; www.lintver.it), prim. tudi hišno ime Pri Balahu na Ljubinju.

  Glede na število oseb s tem priimkom (487 na 1. 1. 2014) in glede na razpršenost po slovenskih regijah je jasno, da ima priimek Baloh več žarišč nastanka. Priimek je nastal z metaforo iz občnega imena balog (Pleteršnik I, 11) 'belkast vol', ali baleh 'vol bledosive barve', prim. tudi balha 'balhasta (belkasta) krava' iz koroškonemškega falch 'Ochs von fahler Farbe' (Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen (1963), 86).

  Silvo Torkar (oktober 2014)