×

Izvor priimka »Baloh«
 • Vprašanje:

  Izvor priimka Baloh


  Odgovor:

  Priimek Baloh se v virih pojavi l. 1492 na Stari Gori (it. Castelmonte): Stefan Baloch (Zuanella, Dom; www.lintver.it), prim. tudi hišno ime Pri Balahu na Ljubinju.

  Glede na število oseb s tem priimkom (487 na 1. 1. 2014) in glede na razpršenost po slovenskih regijah je jasno, da ima priimek Baloh več žarišč nastanka. Priimek je nastal z metaforo iz občnega imena balog (Pleteršnik I, 11) 'belkast vol', ali baleh 'vol bledosive barve', prim. tudi balha 'balhasta (belkasta) krava' iz koroškonemškega falch 'Ochs von fahler Farbe' (Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen (1963), 86).

  Silvo Torkar (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.