×

Raba začetnice v imenih »Zahodni Karpati« in »francoske Alpe«
 • Vprašanje:

  Pri pisanju strokovnega članka iz geografije se mi poraja vprašanje, kako zapisati zemljepisna imena kot so npr. Zahodni Karpati ali Francoske Alpe? Torej, oboje z veliko začetnico ali ne?


  Odgovor:

  Zveza Zahodni Karpati je zemljepisno lastno ime, ki označuje zahodni del gorovja in je tako tudi uradno poimenovano. Zveza francoske Alpe pa ni lastnoimenska, saj ne glede na to, da poznamo različne Alpe (izraz je že sam po sebi lastno ime), npr. Karnijske, Julijske, Bernske ipd., med njimi ni francoskih. Lahko bi rekli, da gre za Alpe, ki so v državi Francija. V Sloveniji imamo tudi »slovenske Alpe«, in sicer Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke

  Dober referenčni vir za preverjanje lastnoimenskega statusa večbesednih poimenovanj zemljepisnih danosti je monografija Slovenski eksonimi Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, ki je pravkar izšla pri Založbi ZRC in je dosegljiva prek storitve Googe Books, s spletne strani Založbe ZRC pa si na računalnik lahko namestite tudi datoteko v formatu pdf.

  Helena Dobrovoljc (april 2013)