×

Pravopisna ureditev zapisnika
 • Vprašanje:

  Kako pravilno pravopisno uredimo zapis točk dnevnega reda?

  -- Ali je dvopičje za besedno zvezo Dnevni red obvezno?

  -- Ali pišemo posamezne točke dnevnega reda z veliko začetnico (kot naslove) ali lahko tudi z malo?

  -- Če jih lahko pišemo z malo začetnico, ali lahko na koncu posamezne alineje napišemo vejico in na koncu zadnje alineje piko?

  -- Če je pravilnih več možnosti, katera se priporoča?

  Primeri:

  a)

  Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 2. seje

  2. Poročilo o poteku informativnega dneva

  3. Razno

  b)

  Dnevni red:

  1. potrditev zapisnika 2. seje

  2. poročilo o poteku informativnega dneva

  3. razno

  c)

  Dnevni red:

  1. potrditev zapisnika 2. seje,

  2. poročilo o poteku informativnega dneva,

  3. razno.


  Odgovor:

  V slovenskih pravopisnih pravilih do sedaj ni bilo izrecnega pravila glede oblikovanja uradovalnih dopisov, zapisnikov in podobno, kljub temu pa podajajo dovolj jasna napotila, s katerimi je mogoče utemeljiti eno ali drugo odločitev za pisanje male oz. velike začetnice ter ločil.

  Glede na to, da dvopičje loči napoved (Dnevni red) in napovedano (alinejno naštevanje), je njegova raba upravičena. Še zlasti, če se v alinejah zapisane enote začenjajo z malo začetnico. Tu seveda pričakujemo tudi ustrezna ločila (vejica, podpičje), s katerimi nakažemo, da gre za naštevanje in da je celota ena poved, ki se konča s končnim ločilom (način b).

  Če se odločimo za način a, kjer je vsaka enota samostojna poved (o tem se lahko poučite tudi v § 31 v pravilih Slovenskega pravopisa 2001), potem imate dve možnosti: če gre za krajše, nesestavljene povedi, pika ni potrebna, če pa gre za večje naštevalne enote (tu vas pravopisna pravila usmerjajo k § 640–642), potem je končno ločilo upravičeno.

  Helena Dobrovoljc (december 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.