×

Je pridevnik »vrtčevski« ali »vrteški«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšen je pridevnik iz samostalnika vrtec.

  Npr. vrteški/vrtčevski otroci, dogodki ...

  Hvala za odgovor.


  Odgovor:

  V Slovenskem pravopisu 2001 je normirana oblika vrtčevski, ki je v rabi že ustaljena. V gradivu se sicer pojavlja tudi oblika vrteški, vendar v premajhnem odstotku, da bi jo že lahko obravnavali kot uveljavljeno novo izrazno možnost. Za tvorbo pridevnika s -ski upoštevamo osnovo, ki nastane iz rodilnika množine (vrtecvrtcevvrtčevski; marecmarčevski; kupeckupčevski).

  Helena Dobrovoljc (december 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.