×

SSKJ2: geslo »e-sporočilo«
  • Vprašanje:

    V SSKJ2 ni gesla e-sporočilo. Namesto tega je mejl, pa še to le kot kazalčna iztočnica, ki usmerja na iztočnico mail. Ali ni to v nasprotju s pravopisnim pravilom, da pišemo občne besede po domače? Ali se je pri tem upošteval vidik rabe oz. merilo pogostosti? V Gigafidi se namreč citatni zapis (mail oz. e-mail) pojavi več kot 25.000-krat oz. 12.000-krat, zapis po domače (mejl) pa le 584-krat. Po drugi strani pa je v Gigafidi tudi e-sporočilo (695-krat). Če se je upoštevalo merilo pogostosti, bi v SSKJ2 poleg mejl pričakovali tudi geslo e-sporočilo.


    Odgovor:

    V geslu e- je drugi pomen 'elektronski', zgledi pa e-konferenca, e-pošta itd. Nakazan je torej tvorbeni postopek; e-sporočilo je sicer umanjkalo, njegovo tvorbo pa je mogoče predvideti.

    Marko Snoj, Nataša Gliha Komac (november 2014)