×

SSKJ2: citatno pisane besede
  • Vprašanje:

    Dajanje prednosti citatno zapisanim občnim besedam v SSKJ2 se mi ne zdi posrečeno, saj bomo le še bolj zmedeni, ker bo vedno več izjem.


    Odgovor:

    Marsikdo (tudi spodaj podpisana) soglašava z napisanim, vendar so v stroki tudi drugačna mnenja. Previden je treba biti zlasti tam, kjer imata citatni in podomačeni izraz tudi siceršnjo domačo ustreznico. SSKJ ne daje prednosti citatno zapisanim besedam v geslih, kjer to ni upravičeno z vidika pogostnosti rabe v času redakcije.

    Marko Snoj, Nataša Gliha Komac (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.