×

SSKJ2: citatno pisane besede
  • Vprašanje:

    Dajanje prednosti citatno zapisanim občnim besedam v SSKJ2 se mi ne zdi posrečeno, saj bomo le še bolj zmedeni, ker bo vedno več izjem.


    Odgovor:

    Marsikdo (tudi spodaj podpisana) soglašava z napisanim, vendar so v stroki tudi drugačna mnenja. Previden je treba biti zlasti tam, kjer imata citatni in podomačeni izraz tudi siceršnjo domačo ustreznico. SSKJ ne daje prednosti citatno zapisanim besedam v geslih, kjer to ni upravičeno z vidika pogostnosti rabe v času redakcije.

    Marko Snoj, Nataša Gliha Komac (november 2014)