×

Kako pisati zvezo pridevnikov »gibalen in športen«?
 • Vprašanje:

  Pri izdelavi seminarske naloge me je kolegica opozorila na napako, in sicer: gibalno - športna vzgoja naj bi se po novem napisalo: gibalna/športna vzgoja

  Primer:

  ... v času šolanja je gibalna/športna vzgoja zelo pomembna ...

  Nikjer nisem zasledila tega novega pravila pri tvorjenju besed.

  Zanima me, ali zares obstaja in na katerem naslovu ali literaturi bi to novost lahko preverila.


  Odgovor:

  Skladenjska podstava zapisa gibalno-športna vzgoja bi bila 'gibalna in športna vzgoja', poševnica pa nadomešča veznik ali (= gibalna ali športna vzgoja). Mislim, da je ustreznejše poimenovanje prvo, saj je med obema besedama vzpostavljeno priredno vezalno razmerje (gibanje in šport). Torej pišemo med njima stični vezaj, ki nadomešča veznik »in«.

  Helena Dobrovoljc (december 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.