×

Dovršna oblika glagola »pogajati se«
 • Vprašanje:

  Se spogajamo ali izpogajamo?

  Zanima me torej dovršna oblika glagola pogajati se.


  Odgovor:

  Dovršnik od glagola pogajati se je pogoditi se. Ker pa je nanj že mnogo ljudi pozabilo, so začeli uporabljati novega, namreč izpogajati se, ki ga navaja tudi Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Zapis spogajati se s stališča knjižnojezikovne norme ni pravilen, saj izkazuje izpad nenaglašenega i. Glagol namreč vsebuje predponsko obrazili iz- (in ne s-), kar sklepamo ne samo po izgovarjavi relevantnih govorcev, temveč tudi iz vidskih parov tipa pravdati se – izpravdati se, v katerih predponsko obrazilo kaže na (kolikor toliko) ugodno končanje procesa, ki je pomen nedovršnika.

  Marko Snoj (julij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.