×

Vejica pred okrajšavo »d. o. o.«
 • Vprašanje:

  Prosila bi za dve pojasnili:

  1. Ali je potrebno uporabljati veliko ali malo začetnico pri naslednjem: Ime zavoda, Zavod za ... ali Ime zavoda, zavod za ...?

  2. Je pri naslednjem potrebna vejica ali ne: Ime podjetja, d.o.o. ali Ime podjetja d.o.o.?


  Odgovor:

  Z jezikovnega vidika je katerakoli zveza, ki v razširjenem imenu podjetja, društva, zavoda, (javne) ustanove ipd. sledi lastnoimenski prvini in določa njeno dejavnost ali vrsto gospodarske družbe, občno poimenovanje ter zato pisana z malo. V vašem primeru bi torej pisali »Ime zavoda, zavod za ...« (npr. Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost), tako kot tudi oznake gospodarskih družb (d. o. o., s. p. ipd.) pišemo z malo začetnico.

  Slovensko pravopis 2001 v čl. 301 pred oznako gospodarske družbe zahteva vejico (Podjetju Mavrica, d. d., grozi stavka). Pregled vpisov v Poslovnem registru pa kaže, da družbe svoja imena vanj pogosteje vpisujejo brez vejice. Neskladje med jezikovnim predpisom in jezikovno prakso seveda ni zadosten pogoj za spremembo jezikovnega predpisa, vendar je v navedenem pravopisnem pravilu problematično tudi opredeljevanje oznak gospodarskih družb kot »pristavčnih delov«. Mavrica in delniška družba namreč ne označujeta istega denotata – kar je opredeljevalna lastnost pristavkov in njihovih odnosnic –, temveč se med individualnim imenom gospodarske družbe in njeno splošno oznako vzpostavlja odnos uvrščanja v neko kategorijo, kar je s pomenskega vidika bliže razmerju med samostalniškim jedrom in njegovim desnim prilastkom. Možna je torej tudi domneva, da jezikovni uporabniki oznako gospodarske družbe razumejo kot prvino samostalniške besedne zveze in vejice ne opuščajo le po inerciji, tj. zaradi vpliva rabe.

  Še to: po aktualnem pravopisu med okrajšanimi besedami v oznakah gospodarskih družb zapisujemo presledek, tj. d. o. o., s. p. (v nasprotju s prevladujočo pravno pisno normo, ki jo – kot kaže – upoštevate tudi sami).

  Tina Lengar Verovnik (julij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.