×

Naglas imena »Slovenija«
  • Vprašanje:

    Kje ima naglas beseda Slovenija?


    Odgovor:

    Beseda Slovenija ima naglas na drugem zlogu, torej na e-ju. Odgovore na tako preprosta vprašanja si lahko poiščete sami na portalu www.fran.si. Naglasi so v tam dostopnih slovarjih navadno označeni s poševno ali prelomljeno črtico nad naglašenim samoglasnikom.

    Marko Snoj (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.