×

Naglas imena »Slovenija«
  • Vprašanje:

    Kje ima naglas beseda Slovenija?


    Odgovor:

    Beseda Slovenija ima naglas na drugem zlogu, torej na e-ju. Odgovore na tako preprosta vprašanja si lahko poiščete sami na portalu www.fran.si. Naglasi so v tam dostopnih slovarjih navadno označeni s poševno ali prelomljeno črtico nad naglašenim samoglasnikom.

    Marko Snoj (november 2014)