×

Digitalizacija priročnikov
 • Vprašanje:

  Kateri so bili prvi jezikovni priročniki, ki so bili digitalizirani in kdaj?


  Odgovor:

  Digitaliziranje jezikovnih priročnikov na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU se je začelo z odločitvijo, da bo Slovar slovenskega knjižnega jezika izšel tudi v digitalni različici. Knjižna izdaja tega slovarja je bila prenesena v e-obliko: na diskete (1997) in na CD-ROM (1998). Kasneje je bil SSKJ pripravljen za spletni prikaz, in sicer leta 2000 na spletišču Slovarske in besedilne zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in na portalu Termania. V letih 2013/2014 je bila pripravljena posodobljena različica SSKJ, imenovana SSKJ2, v kateri je bilo narejenih nekaj slovničnih uskladitev na jezikoslovnem področju, gradivsko pa je bil slovar dopolnjen z gradivom, ki ga prinaša Slovar novejšega besedja in drugi viri. SSKJ2 je izšel v e-obliki, ki je dostopna vsem kupcem knjižne različice. Dostopen je prek samostojne spletne strani in tudi prek slovarskega portala Fran.

  Drugo veliko slovarsko delo, tj. slovar Slovenskega pravopisa 2001, je bil narejen s pomočjo specialnega urejevalnika besedil Eva, prilagojenega za pripravo slovarske zbirke, avtorja Primoža Jakopina. Od izida knjižne različice sta minili dve leti do izida tehnično popravljene različice, v kateri so bili odpravljeni tudi nekateri lapsusi. Tako popravljena zbirka je osnova za izdajo na CD-ROM-u (l. 2003) in kasnejše spletne izdaje: na portalu Termania, kasneje še na spletišču Slovarske in besedilne zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ter na slovarskem portalu Fran.

  V letu 2006 je bilo digitalizirano še eno veliko slovarsko delo: Slovensko-nemški slovar Maksa Pleteršnika (1894/95). Ob digitalizaciji je bilo poskrbljeno tudi za prepis nemškega besedila iz gotice v latinico. Izdaji na CD-ROMU-u so sledile še spletne: na portalu Slovarske in besedilne zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in v letu 2014 na portalu Fran.

  Portal Fran, ki je bil vzpostavljen jeseni 2014, trenutno prinaša 21 slovarjev, ki jih lahko pregledate tule: slovarji potala FRAN.

  Helena Dobrovoljc (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.