×

Okrajšava za sklon in sklanjatev
 • Vprašanje:

  Kakšna je okrajšava za besedo sklanjatev? Za npr. moški spol je m. sp., za sklon je skl. in podobno.


  Odgovor:

  Četudi bi se okrajšava skl. za sklanjatev prekrivala z okrajšavo za sklon in četudi v jeziku težimo k neprekrivnosti, pa novejše raziskave okrajšav kažejo na zakonitosti, ki jih do sedaj v pravopisih nismo izpostavljali. Ugotavljamo, da se tudi okrajšave vedejo drugače, če so rabljene samostojno, in drugače, če so rabljene v besedni zvezi. Tako na primer okrajšavo del. lahko uporabimo za pridevnike (delovni, delavski) in samostalnike (delavec, deležnik, deležje), saj ni nevarnosti, da bi jih mešali, saj jih uporabimo navadno v besedni zvezi.

  Tudi okrajšava skl. bi bila lahko uporabljena tako za sklon kot za sklanjatev, saj se uporablja večinoma s pridevnikom ali števniškim pridevnikom:

  ž. skl., m. skl., sr. skl., prid. skl.

  1. skl., 2. skl., 6. skl.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)


Prijavite se za odgovor