×

Okrajšava za sklon in sklanjatev
 • Vprašanje:

  Kakšna je okrajšava za besedo sklanjatev? Za npr. moški spol je m. sp., za sklon je skl. in podobno.


  Odgovor:

  Četudi bi se okrajšava skl. za sklanjatev prekrivala z okrajšavo za sklon in četudi v jeziku težimo k neprekrivnosti, pa novejše raziskave okrajšav kažejo na zakonitosti, ki jih do sedaj v pravopisih nismo izpostavljali. Ugotavljamo, da se tudi okrajšave vedejo drugače, če so rabljene samostojno, in drugače, če so rabljene v besedni zvezi. Tako na primer okrajšavo del. lahko uporabimo za pridevnike (delovni, delavski) in samostalnike (delavec, deležnik, deležje), saj ni nevarnosti, da bi jih mešali, saj jih uporabimo navadno v besedni zvezi.

  Tudi okrajšava skl. bi bila lahko uporabljena tako za sklon kot za sklanjatev, saj se uporablja večinoma s pridevnikom ali števniškim pridevnikom:

  ž. skl., m. skl., sr. skl., prid. skl.

  1. skl., 2. skl., 6. skl.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.