×

Predložna zveza »na spletu«
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni! Zanima me referenca za zapis predloga v spletu in ne, kot je precej bolj običajno, tudi v zapisih, ne zgolj govorjeno na spletu.


  Odgovor:

  V angleščini, ki precej vpliva na slovensko rabo skladenjske zgradbe, uporabljajo predložno zvezo on the Internet. Od tu, pa tudi siceršnje vse večje razširjenosti predloga na izvira pogostnost zveze na spletu, kar potrjuje tudi druga izdaja SSKJ (iskati, najti, objaviti informacije na spletu). Predlog v uporabljamo bodisi ko govorimo o trodimenzionalnosti, kar je mogoče tedaj, ko splet uporabljamo v pomenu 'omrežje'.

  V rabi se potrjujeta obe zvezi, hkrati pa je nakazana njuna pomenska razlika:

  • na spletu: najti, objaviti na spletu: Več informacij o projektorjih lahko najdete na spletu, Pismo z opravičilom nameravajo tako objaviti na spletu
  • v spletu: povezava, povezati se v splet: Vgrajen sprejemnik Wi-Fi mu omogoča povezavo v splet.

  Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.