×

Raba prislova »nezavrnljivo«
  • Vprašanje:

    Kako lahko z eno besedo opišem stanje, ko nekaj ne morem zavrniti. Ali lahko rečem, da je to nezavrnljivo?


    Odgovor:

    Pridevnik nezavrnljiv, prislov nezavrnljivo in samostalnik nezavrnljivo so primerno tvorjene besede, motivirane tako, da je njihov pomen nedvoumno prepoznaven. Ker so besede v slovenskem jeziku zelo redke (v besedilnem korpusu Gigafida ima pridevnik le štiri pojavitve, prislov in samostalnik pa nobene), jih sodobni jezikovni priročniki ne navajajo. Redko izglasje -rnljiv ima v SSKJ šest pridevnikov, od teh je danes najpogosteje rabljen nepovrnljiv (25 pojavitev v Gigafidi), ki je na enak način tvorjen iz glagola povrniti.

    Marko Snoj (maj 2015)