×

Poimenovanja živalskih vrst, samcev in samic • Vprašanje:
  Kako poimenujemo lastovičjega samca in veveričjega? Je prav lastovec ali lastoviček in veveriček?


  Odgovor:
  Živalske vrste imajo poleg latinskih taksonomskih tudi slovenska uradna poimenovanja, ki jih standardizirajo strokovnjaki zoologi. Tako je za vrsto Sciurus vulgaris standardizirano poimenovanje veverica, za Delichon urbica mestna lastovka, za Hirundo rustica pa kmečka lastovka. Poimenovanja samca in samice se lahko pokrivajo s poimenovanjem vrste, ni pa vedno tako, npr. samec vrste konj je žrebec, samica pa kobila.

  Načeloma uporabljamo izraze, ki sledijo dejanskemu biološkemu spolu živali takrat, ko je to potrebno bodisi v strokovnem kontekstu (npr. Medved je kljub mogočnosti plaha žival, ki se človeku umakne, kadar je to le možno, zato mu le redko pride pred oči. Izjeme so medvedke z mladiči. ali Okoljevarstveniki na jugu Indije skušajo ujeti slona, ki je ubil že dvanajst slonic.) bodisi v nestrokovnih besedilih, kjer je žival personificirana (npr. Najstarejši mišak na kmetiji je sklical sestanek v pomarančnem nasadu za hišo, kamor so lahko prišle poljske in hišne miši, ne da bi jim bilo treba hoditi daleč od doma.). Pogosto ustvarimo moško obliko prav v besedilih, kjer je žival poosebljena, s čimer je mogoče utemeljiti pogosto manjšalno obliko, ki se potem uveljavi za vse položaje rabe.

  Tudi v vaših dveh primerih je tako:

  • Pri veverici je oblika veveriček izpodrinila različico veverček, ki jo sicer le sporadično izpričuje starejše gradivo. Sodeč po gradivu, je tudi ta izraz razširilo otroško leposlovje, npr. Veveriček posebne sorte avtorice S. Makarovič, verjetno pa na rabo vse bolj vpliva tudi filmski svet (Alvin in veverički).
  • Poimenovanje vrste je ženskega spola, poimenovanje samca je pri lastovica lastovček ali nekoliko redkeje rabljena različica lastoviček, ki ga poznamo iz Wildove zgodbe Srečni kraljevič. Beseda lastovec je izpričana večinoma kot prebivalsko ime (Lastovec – prebivalec otoka Lastovo), kot ime samca ga ne poznamo.

  Helena Dobrovoljc (december 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.