×

Slovenjenje imena »Extremadura«
  • Vprašanje:

    Zanima me kako se pravilno napiše Ekstremadura (španska pokrajina) po slovensko? Je pravilno zgolj Estremadura, kakor mi prikaže v slovarju ali je pravilno tudi Ekstremadura?


    Odgovor:

    Ime Estremadura se nanaša na portugalsko provinco ob atlantski obali in na špansko avtonomno pokrajino. Pri obeh v slovenščini sledimo zapisu Ekstremadura (< špa. Extremadura). Iz slovarja Slovenskega pravopisa 2001 to ni razvidno, bolj razvidno pa je razmerje med imenoma v Kladnikovem Slovarju slovenskih eksonimov: Estremadura.

    Helena Dobrovoljc (julij 2015)