×

Kako pišemo imensko zvezo »stara Ljubljana«?
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako pišemo imena delov mesta (ali kako bi to poimenovali), konkretno Stara/stara Ljubljana. Vsaj v starih pravilih je ta primer zapisan z malo začetnico, a v današnji rabi je opaziti skoraj izključno veliko začetnico. Kateri način je torej pravilen?


    Odgovor:

    Načeloma stari del mesta zapisujemo z malo začetnico (staro Celje, stara Ljubljana), tako velja tudi za stari del Ljubljane, ki jo imenujemo stara Ljubljana. O lastnoimenskem značaju poimenovanja stara Ljubljana težko govorimo, saj mnogi tako poimenujejo del med Gradom in Ljubljanico, drugi štejejo v ta okvir vse zgradbe iz starejših obdobij, npr. baroka, torej tudi uršulinsko cerkev. Tudi mestni odloki, ki se dotikajo spomeniške zaščite stavb na področju starega mestnega jedra, tega predela ne poimenujejo stara Ljubljana. Zdi se, da je pogostnost velike začetnice narasla zaradi napačne rabe v stvarnem imenu Prireditev v stari Ljubljani.

    Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.