×

Zakaj je pravilno »evangelski« in ne »evangelijski odlomek«?
 • Vprašanje:

  Zakaj je pravilno evangelski odlomek (ali evangelski sveti) in ne evangelijski odlomek (evangelijski sveti)?


  Odgovor:

  Pridevnik evangeljski pričakovanega i nima zaradi samoglasniškega upada. Beseda namreč ni zgolj učena, temveč tudi ljudska, zato je upad pričakovan – je pa seveda nenavadno, da ga odseva tudi pisava. Pričakovali bi torej evangelijski, tako kot borelijski, micelijski, saj se osnova v slovenščini končuje na -ij-, pri čemer je slovenski -j- zev zapolnjujoči soglasnik, ki se je posplošil v vseh položajih. V jeziku dajalcu in v izvornem jeziku se osnova prav tako končuje na -ij-, le da glasu -j- tam ne zapisujejo: nem. Evangelium, lat. evangelium, gr. euangélion.

  Tako obliko evangelijski kot evangeljski sicer najdemo že pri slovenskih protestantskih piscih v 16. stoletju. Tako iz jezikovnih kot iz vsebinskih vzrokov tudi določene protestantske cerkve na Slovenskem v zadnjih letih dosledno uporabljajo varianto evangelijski namesto evangeljski. Kot je razvidno iz registra cerkva in drugih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (http://www.arhiv.uvs.gov.si/si/delovna_podrocja/register_cerkva_in_drugih_verskih_skupnosti/index.html), imajo posamezne cerkve to varianto pridevnika tudi v svojem imenu.

  Marko Snoj, Kozma Ahačič (oktober 2015)