×

Štetje množinskih samostalnikov: »dvoje hlač«
 • Vprašanje:

  Mar res obstaja poleg zvez tipa dvoje hlač, dvoje stolov še možnost dvoje hlače, dvoje stoli in ali je potem kakšna razlika? Kako se sicer takšne zveze sklanjajo, se sklanja prvi del, drugi del ali nobeden?


  Odgovor:

  Jože Toporišič v Slovenski slovnici (2000: 318) pravi, da ob ločilnih količinskih izrazih, kakršen je števnik dvoje, uporabljamo samomnožinske samostalnike (dvoje hlač, dvoje vilic, dvoje ust) ali neštevne samostalnike (dvoje železo).

  Takemu opisu pritrjujeta tudi oba sočasna normativna slovarja: SSKJ in SP 2001. Pri tem se razlikujeta v tem, da je po SSKJ števniški izraz dvoje nepregiben, torej naj bi se tudi v zvezi s hlačami ne pregibal (dvoje hlač visi, dvoje hlač vidim, z dvoje hlač je preživel dopust ...); pregiben je le števnik dvoj , ki ob množinskih samostalnikih izraža število dve. SP 2001 pa sicer ohranja nepregibnost kot neprednostno možnost in na prvo mesto postavlja pregibanje števnika dvoje, kar je tudi gradivsko potrjeno, npr. v korpusu Gigafida:

  • Ali si poslušal moj nasvet in si kupil obleko z dvojimi hlačami?
  • Cena se je eni obleki in dvojim hlačam znižala ...

  Žal je števniška problematika slabo gradivsko raziskana, čeprav lahko opazujemo razlike že med SSKJ in SP 2001. Pogovorni jezik napoveduje še večjo dinamiko sistema na tem področju. Tudi Herrity v slovnici opozarja, da se ločilni števnik resnično uporablja le še v imenovalniku in tožilniku, drugje ga nadomešča glavni števnik, pri čemer navaja zgled: O treh škarjah ... Gradivo take ostre ločnice ne potrjuje, npr.:

  • … zaponko v obliki grškega križa, dvoje železnih škarij in jagode ogrlic
  • … potem pa sem na nekem majhnem drevesu našla troje škarij.
  • … Peugeot kupe ima dvoje vrat in štiri sedeže …
  • Simari je bil dobro na poti tudi na drugi progi, a se je dvoje vrat pred ciljem zapletel in odstopil.
  • … modem, omrežna kartica in dvoje vrat USB 2.0
  • med operacijo črevesja v njegovem telesu pozabil dvoje kirurških škarij.

  vendar pa je mogoče opaziti tudi zglede, ki potrjujejo Herrityjevo trditev, še pogosteje števnikih, višjih od tri:

  • … v obliko treh škarij.
  • … električno kladivo hilti, vrtalko, tri škarje za železo
  • Sedem vrat kraljeve palače učinkuje impresivno ...
  • … 112.000 prevoženih km, pet vrat, vinsko rdeče barve, izredno ohranjen

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.