×

Kako uporabljamo okrajšavo P. S.?
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se pravilno uporablja okrajšava za pripis post scriptum (P. S.). Je treba po okrajšavi uporabiti še denimo dvopičje ali se besedilo pripiše brez dodatnega ločila?


    Odgovor:

    Edino pravilo, ki se je izoblikovalo spontano, saj ga ne zasledimo zapisanega v nobenem priročniku, je to, da P. S. (post scriptum), zapišemo v samostojni vrstici za podpisom v pismu in da tej okrajšavi ne sledi razen okrajšavne pike nobeno drugo ločilo.

    Helena Dobrovoljc (februar 2016)