×

Kako uporabljamo okrajšavo P. S.?
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se pravilno uporablja okrajšava za pripis post scriptum (P. S.). Je treba po okrajšavi uporabiti še denimo dvopičje ali se besedilo pripiše brez dodatnega ločila?


    Odgovor:

    Edino pravilo, ki se je izoblikovalo spontano, saj ga ne zasledimo zapisanega v nobenem priročniku, je to, da P. S. zapišemo v samostojni vrstici za podpisom v pismu in da tej okrajšavi ne sledi razen okrajšavne pike nobeno drugo ločilo.

    Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.