×

Stičnost tilde
 • Vprašanje:

  Vijuga (tilda) kot znak za podobno se uporablja v enačbah nestično. Ali to velja tudi, če se jo uporabi v besedilu? Na primer:

  • Diploidna celica pri človeku vsebuje ~ 7/~7 pg DNA.
  • Obstojno ~ 1 mesec.
  • Obstojno ~1 mesec.

  Seveda bi bilo bolje z besedo, ampak če se vseeno odločimo za znak – kako (s presledkom ali brez).


  Odgovor:

  Tilda se tudi v teh primerih piše nestično, saj je to simbol za samostojno besedo, ki jo izgovarjamo in uporabljamo v pomenu ‘približno’.

  Marko Snoj (marec 2016)