×

Stičnost tilde
 • Vprašanje:

  Vijuga (tilda) kot znak za podobno se uporablja v enačbah nestično. Ali to velja tudi, če se jo uporabi v besedilu? Na primer:

  • Diploidna celica pri človeku vsebuje ~ 7/~7 pg DNA.
  • Obstojno ~ 1 mesec.
  • Obstojno ~1 mesec.

  Seveda bi bilo bolje z besedo, ampak če se vseeno odločimo za znak – kako (s presledkom ali brez).


  Odgovor:

  Tilda se tudi v teh primerih piše nestično, saj je to simbol za samostojno besedo, ki jo izgovarjamo in uporabljamo v pomenu ‘približno’.

  Marko Snoj (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.