×

Kako navajati gradivo iz lastne knjižnice?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako navajati literaturo oz. gradivo, ki je del lastne knjižnice. Gre za tuje strokovne članke, ki se jih najde na različnih spletnih straneh, objavilo jih je kako združenje. Imam pa jih shranjenje v tiskani obliki v registratorju. Ali je dovolj, da med literaturo in viri navedem le naslov članka in združenje, ki je članek napisalo?


  Odgovor:

  Verjetno imamo vsi, ki se ukvarjamo s strokovnim pisanjem, posamezne vire, ki jih navajamo, v lastni knjižnici v obliki fotokopij, elektronskih različicah in podobno. A to ne pomeni, da pri navajanju vira ne zapišemo prve objave teh publikacij. Namen navajanja je namreč, da bralec ali bralka vaše objave navedeno delo lahko poišče, prebere širši kontekst ali preveri vaše sklicevanje s kakim drugim namenom.

  V nekaterih revijah so glede citatov strogi in ne dovoljujejo niti podatkov o ustnih virih, drugje npr. veljajo celo diplomske naloge, disertacije in magistrska dela za rokopisne objave, ki jih preprosto ne moremo navajati tako kot v resnih revijah objavljene članke. Avtor disertacije in magisterija mora za dosego statusa znanstvenega dela svoje delo pripraviti v obliki, primerni za strokovno javnost; po navadi upošteva pripombe ocenjevalnih komisij ali pa se odloči za objavo izsekov.

  V znanstveni objavi se zdi najpomembneje, da bralcem ponudimo izvirnik, ki omogoča upoštevanje celotnega konteksta. Da tako objavo najdemo, niso dovolj le naslov in avtor, temveč pri revijah tudi naslov revije, zvezek, številka in številka ali številke strani, pri monografijah tudi kraj izida in založba. Pogosto navajamo tudi urednike zbornikov in pri spletnih objavah tudi URL, torej naslov spletne objave, z datumom zadnjega dostopa.

  Helena Dobrovoljc (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.