×

Vejica in prilastkov odvisnik
  • Vprašanje:

    Zanima me, ali je vejica v naslednjem stavku pravilno zapisana: Rok, v katerem se vroči odpoved ...


    Odgovor:

    Vejico ste zapisali pravilno, če pa bi poved nadaljevali, morate paziti na drugo vejico, torej: Rok, v katerem se vroči odpoved delovnega razmerja, je določen z zakonom.

    Helena Dobrovoljc (februar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.