×

Vezaj ali pomišljaj pri navajanju dvo- ali večdelnih veznikov
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se piše niti-niti, niti - niti, niti–niti, niti – niti (stični oziroma nestični vezaj ali pomišljaj).


  Odgovor:

  V slovarju Slovenskega pravopisa 2001 je dvodelni veznik niti – niti zapisan z dolgo črtico – pomišljajem, npr.:

  • níti – níti prir. stopnj. vez. (ȋ – ȋ) Nima ~ brata ~ sestre; niti – niti – niti Včeraj ni ~ spal ~ jedel ~ govoril; pri naštevanju tudi z vejico Ta kip ne kaže ~ okusa, ~ sloga, ~ oblike

  Tako še:

  • ne – àmpak [poudarjeno nè] protiv. prir. vez. (ȁ) Prišel bo ~ danes, ~ jutri
  • ne – ne [poudarjeno nè — nè] prir. stopnj. vez. Ne zna ~ brati ~ pisati; ~ jaz ~ ti ne bova odgovarjala; Tega ni storil ~ Janez ~ Lojze; Nisem ga ~ videl ~ slišal; poud. Ne more ~ naprej ~ nazaj |ne more se premakniti; nima možnosti| ne – ne – ne Ne zadrži ga ~ dež ~ burja ~ mraz; pri naštevanju tudi z vejico Po njej nima nič: ~ ust, ~ oči, ~ nosu

  Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 29. 5. 2016.

  Odločitev za uporabo pomišljaja sicer ni podkrepljena s kakim pravopisnim pravilom, je pa logična odločitev, saj pomišljaj lahko povezuje na kak način povezane enote besedila.

  Helena Dobrovoljc (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.