×

Zapisovanje ur
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako pravilno zapišemo ure, npr. trajanja določenega predavanja. Primer: 8.00 - 12.00 ali 8.00-12.00 ali kako drugače.


    Odgovor:

    Za vaš primer pravopisna pravila predvidevajo zapis s stičnim pomišljajem, in sicer pri polnih urah 8–12 ali 8.00–12.00. Edino slednje prihaja v poštev pri natančneje navedenih minutah: 8.00–11.45 ali 8.15–11.05. (Nenavaden bi bil nesimetrični način pisanja na način 8–11.45 ali 8.15–11.) Če na napravah pomišljaja, ki je na računalniški tipkovnici dosegljiv praviloma s hkratnim pritiskom na tipki za Ctrl in - na številskem delu tipkovnice, nimate ali ga ne najdete, lahko namesto njega bolj skrbni zapišete dva stična vezaja (8.15--11.05), manj skrbni pa enega samega prav tako stičnega (8.15-11.05). Vendar pa to pride v poštev le, ko ste pisno omejeni, recimo pri sestavljanju SMS-ov ali elektronskih pošt in pri pisanju na pisalni stroj (in recimo na teletekstnih straneh).

    Peter Weiss (junij 2016)