×

Se znak za evre drži številke spredaj ali ne?
  • Vprašanje:

    Se piše 100 € ali 100€? Stično ali nestično?


    Odgovor:

    Piše se nestično, torej s presledkom med številko (tu 100) in simbolom ali kratico EUR ali izpisanim evrov ipd. (slednje je treba sobesedilno prilagajati številski vrednosti, recimo 101 evro ali 100,30 evra). Le pred besedo evrov ipd. je številka lahko zapisana z besedo: sto evrov. Številke in simbola oz. kratice ne delimo v dve vrsti, zato z računalnikom namesto navadnega presledka zapišemo nedeljivi (»trdi«) presledek, ki ga na tipkovnici prikličemo s hkratnim pritiskom tipk Ctrl Shift preslednica. Tovrstna omejitev za primera sto evrov ali 100 evrov ne velja: vsakokratno dvoje se sme deliti v dve vrsti.

    Peter Weiss (junij 2016)