×

Prevzetost tvorjenk: »kratkohlačnik«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je s prevzetostjo tvorjenk. Hlače, če prav razumem, so prevzeta beseda, kako pa se opredeljuje npr. besedo kratkohlačnik?


  Odgovor:

  Prevzete so tiste besede, ki so nastale v tujem jeziku in bile iz tujega jezika prenesene v slovenščino. Ob ali po prevzemu so se prilagodile slovenskemu izgovoru, po potrebi tudi slovenskemu oblikoslovju in oblikotvorju ter našemu pojmovnemu svetu. Beseda hlače je prevzeta iz romanske predloge, ki se je razvila iz latinske calceus 'čevelj, nizek škorenj'. Pri nas se je prilagodila tako, da smo romanski vzglasni k- zamenjali z našim h-, da je v njej izpeljan premet predsoglasniške glasovne skupine al, da se je pomen razširil iz »visok čevelj« v »hlačnica« in da se je začela uporabljati v množini, ker je označevala »obe hlačnici«, tj. »hlače«.

  Zloženka kratkohlačnik pa ni nastala v tujem jeziku, temveč v slovenščini, resda iz enega domačega in enega davno prevzetega člena, zato ta beseda ni prevzeta.

  Na preprostejšem primeru je vprašanje mogoče osvetliti takole. Beseda energija je prevzeta prek nemščine, francoščine in latinščine iz grščine, kjer se glasi enérgeia. Pripadajoči pridevnik energetski je prek istih jezikov prav tako prevzet iz grščine (energétikos), a je v slovenščini prilagojen s pripono -ski. Danes prevladujoči pridevnik energijski pa ni prevzet, saj je v slovenščini tvorjen iz prevzete besede energija, kakor je npr. iz domače besede domačija tvorjen pridevnik domačijski.

  Besede so kot ljudje. Ko se nekdo priseli v Slovenijo, ga imamo bolj ali manj za tujca, tudi če se sčasoma prilagodi našemu okolju. Njegovi otroci pa niso več tujci, saj od začetka svoje življenjske poti bivajo med nami in skupaj z drugimi sooblikujejo našo stvarnost, celo če imajo oba starša tujega izvora. Podrobnejši opis te primerjave najdete na naslovu http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar, če v zavihku O slovarju, ki se nahaja v zgornjem desnem delu okna, odprete razdelek O besedah.

  Marko Snoj (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.