×

Kako sloveniti besedo »izegorija«?
  • Vprašanje:

    Zanimalo bi me, kako sloveniti starogrško besedo isegoria. Za besedo parrhesia sem našla uveljavljeno slovensko besedo parezija in za isonomia izonomija. Za isegorio česa takega nisem našla (razen srbsko različico izegorija).


    Odgovor:

    Te izvorno grške besede skladno z odstavkom 1107 pravil Slovenskega pravopisa 2001, ki so prosto dostopna na portalu Fran, podomačujemo tako, kot ste napisali: izegorija, parezija in izonomija.

    Marko Snoj (november 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.