×

Okrajšave
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali sta za besedno zvezo tako imenovani pravilni obe okrajšavi, torej t. i. in t. im., ali pa le ena od njiju.

  V rabi je zaslediti obe.


  Odgovor:

  Načini krajšanja besed so deloma določeni z navado, torej s tradicijo, kar pomeni, da sledimo načinom, ki so se uveljavili v preteklosti, deloma pa so dogovornega značaja.

  Zveza tako imenovani se v besedilih pogosto pojavlja kot izpostavitev, zato je verjetno prišlo do potrebe po krajšanju.

  Prvič jo zasledimo v pravopisu leta 1962 v razširjenem seznamu okrajšav prinaša zapis t. i. (tako imenovan), sledi mu tudi SSKJ in zadnji slovenski pravopis (t. i. = tako imenovani). Vsi referenčni priročniki torej enotno navajajo okrajšavo t. i. V besedilih se res pojavljajo tudi druge različice (t. im.) in različice, pisane brez presledka, kar bi kazalo na enobesednost podstave, kar je po pravopisu označeno kot neustrezno:

  imenováni -a -o (á) publ. Iz ~ega kraja je prišlo sto ljudi iz tega, tistega; mat. ~o število; To je bilo opravljeno po tako ~em, ●takoimenovanem hitrem postopku

  Priporočamo torej uporabo tiste različice okrajšave, ki jo navajajo aktualni priročniki in je večinsko rabljena: t. i.

  Aleksandra Bizjak Končar (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.