×

Okrajšave
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali sta za besedno zvezo tako imenovani pravilni obe okrajšavi, torej t. i. in t. im., ali pa le ena od njiju.

  V rabi je zaslediti obe.


  Odgovor:

  Načini krajšanja besed so deloma določeni z navado, torej s tradicijo, kar pomeni, da sledimo načinom, ki so se uveljavili v preteklosti, deloma pa so dogovornega značaja.

  Zveza tako imenovani se v besedilih pogosto pojavlja kot izpostavitev, zato je verjetno prišlo do potrebe po krajšanju.

  Prvič jo zasledimo v pravopisu leta 1962 v razširjenem seznamu okrajšav prinaša zapis t. i. (tako imenovan), sledi mu tudi SSKJ in zadnji slovenski pravopis (t. i. = tako imenovani). Vsi referenčni priročniki torej enotno navajajo okrajšavo t. i. V besedilih se res pojavljajo tudi druge različice (t. im.) in različice, pisane brez presledka, kar bi kazalo na enobesednost podstave, kar je po pravopisu označeno kot neustrezno:

  imenováni -a -o (á) publ. Iz ~ega kraja je prišlo sto ljudi iz tega, tistega; mat. ~o število; To je bilo opravljeno po tako ~em, ●takoimenovanem hitrem postopku

  Priporočamo torej uporabo tiste različice okrajšave, ki jo navajajo aktualni priročniki in je večinsko rabljena: t. i.

  Aleksandra Bizjak Končar (maj 2015)


Prijavite se za odgovor