×

Izbira kazalnih zaimkov • Vprašanje:

  v tisti sobi ali v tej sobi


  Odgovor:

  Na vaše vprašanje ne morem v popolnosti odgovoriti, ker ne poznam sobesedila, iz katerega ste zveze vzeli. Formalno sta obe skladenjski zgradbi ustrezni, kazalni zaimek ta (v ž. spolu: te, tej, to, tej, to) uporabimo, kadar govorimo o bližnji osebi, predmetu, v vašem primeru o »sobi«. Kadar uporabimo kazalni zaimek tisti (v ž. spolu: tiste, tisti, tisto, tisti, tisto), kažemo na oddaljene osebe, predmete ...

  O pomenski ustreznosti pa lahko presodite glede na kontekst, npr.:

  Skrinjo so našli v tisti sobi

  Skrinjo so našli v tej sobi

  Helena Dobrovoljc (januar 2013)