×

Naglaševanje pridevnika »načinovni«
  • Vprašanje:

    Kako se izgovarja načinovni (odvisnik)? Po SP je pravilno načínovni (z naglasom na i). Ali je dopoustno tudi načinôvni (z naglasom na o)?


    Odgovor:

    Pridevnik načinôvni se danes prevladujoče izgovarja s širokim in naglašenim o-jem. Podobna sprememba se je v zadnjih desetletjih zgodila pri več tovrstnih pridevnikih, npr. slogôvni, znakôvni, gladôvni – pri nekaterih prej, pri drugih kasneje. Te spremembe bodo vključene v drugo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki izide naslednje leto.

    Marko Snoj (december 2013)


Prijavite se za odgovor