×

Naglaševanje pridevnika »načinovni«
  • Vprašanje:

    Kako se izgovarja načinovni (odvisnik)? Po SP je pravilno načínovni (z naglasom na i). Ali je dopoustno tudi načinôvni (z naglasom na o)?


    Odgovor:

    Pridevnik načinôvni se danes prevladujoče izgovarja s širokim in naglašenim o-jem. Podobna sprememba se je v zadnjih desetletjih zgodila pri več tovrstnih pridevnikih, npr. slogôvni, znakôvni, gladôvni – pri nekaterih prej, pri drugih kasneje. Te spremembe bodo vključene v drugo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki izide naslednje leto.

    Marko Snoj (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.