×

Uporaba predloga »preko« oz. »prek«
 • Vprašanje:

  Kaj je narobe, če v stavku uporabiš besedo prek oz. preko?

  Primer:

  V članku je avtorica predstavila sporazumevanje preko elektronske pošte.


  Odgovor:

  Že SSKJ označuje kot »neustaljeno«, SP 2001 pa kot »prepovedano« tisto rabo predloga preko/prek (obe različici pojmuje pravopis iz l. 2001 kot enakovredni), kjer je ta uporabljen »za izražanje sredstva, posrednika«, npr. vplivati na javno mnenje preko/prek časopisja. V teh položajih priporoča pravopis rabo predloga po. Po pravopisu bi se vaš primer ustrezneje glasil:

  V članku je avtorica predstavila sporazumevanje po elektronski pošti.

  Tudi sicer pravopis priporoča, da namesto predloga prek/preko, kadar ga želimo uporabiti »za izražanje gibanja ali smeri na drugo stran«, uporabimo raje skozi ali čez, npr. namesto potovati v Avstrijo preko/prek Šentilja raje potovati v Avstrijo skozi Šentilj in namesto skočiti preko/prek potoka raje skočiti čez potok.

  Vendar pa moram ob primeru, ki ga navajate, povedati tudi, da obstaja tudi nezapisana lektorska praksa, ki (verjetno pod vplivom SP 1962) preganja obliko preko in jo nadomešča v zgoraj omenjenih položajih s čez oz. skozi, s prek pa pogosto v položajih, ko predlog uporabimo »za izražanje sredstva, posrednika«. Res se je v zadnjem času tudi v rabi zelo »prijela« raba predloga prek, ko govorimo o spletnih, internetnih storitvah, npr. prodaja prek spleta. Verjetno bo ob prenovi pravopisnih pravil treba proučiti tudi tovrstne premike v jezikovni rabi.

  Helena Dobrovoljc (januar 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.