×

Pregibanje kratic in zapisovanje sklonil




 • Vprašanje:

  Kako pregibamo kratice, npr. SMS in MSN? Ali jih pišemo z veliko začetnico?


  Odgovor:

  Kratice so navadno pisane z velikimi črkami, le izjemoma se uveljavijo tudi zapisi z malo črko, npr. BiH (Bosna in Hercegovina).

  Od kratic je treba ločiti iz kratic nastale besede, npr. EMŠO > emšo, UNICEF > Unicef, ki jih pregibamo kot običajne samostalnike (emšo: emša emšu ..., Unicef: Unicefa Unicefov ...).

  Pregibanje je odvisno od izgovora: kratico SMS lahko izgovorimo kot [esemes] in pregibamo SMS-a [esemesa] ali kot [sǝmǝsǝ] in pregibamo kot SMS-ja [sǝmǝsǝja].

  Pri MSN poznamo izgovor [mǝsǝnǝ], zato jo pregibamo [mǝsǝnǝja] in zapišemo MSN-ja.

  Obrazila pišemo z malimi črkami, če se kratica konča na soglasnik. Z velikimi črkami pišemo sklonila le tedaj, ko je kot sklonilo obravnavani zadnji samoglasnik kratice, npr. NATO: NATA. Ta tip kratic pogosteje prehaja med občno- ali lastnoimenske besede (Nato: Nata Natov ...).

  Helena Dobrovoljc (januar 2013)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.