×

Večkratno zanikanje • Vprašanje:

  Ali je spodaj zapisani stavek enolično razumljiv oziroma kako ga razločneje formulirati:

  Na nobenem ISL linku ni bilo nobenih napak.

  Odgovor:

  V primeru, ki ga navajate, je s pomenskega vidika dovolj že, če zanikanje izrazite le z nikalno glagolsko obliko (in poved ustrezno oblikoslovno prilagodite):
  Na ISL linkih ni bilo napak.

  Če želite dejstvi, da ni bilo prav nobenih napak in/ali da teh napak ni bilo na prav nobenem ISL linku, posebej poudariti, pa lahko doda(ja)te še nikalni zaimek noben:
  Na ISL linkih ni bilo nobenih napak.
  Na nobenem ISL linku ni bilo napak.
  Na nobenem ISL linku ni bilo nobenih napak.

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2016)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.