×

Večkratno zanikanje • Vprašanje:

  Ali je spodaj zapisani stavek enolično razumljiv oziroma kako ga razločneje formulirati:

  Na nobenem ISL linku ni bilo nobenih napak.

  Odgovor:

  V primeru, ki ga navajate, je s pomenskega vidika dovolj že, če zanikanje izrazite le z nikalno glagolsko obliko (in poved ustrezno oblikoslovno prilagodite):
  Na ISL linkih ni bilo napak.

  Če želite dejstvi, da ni bilo prav nobenih napak in/ali da teh napak ni bilo na prav nobenem ISL linku, posebej poudariti, pa lahko doda(ja)te še nikalni zaimek noben:
  Na ISL linkih ni bilo nobenih napak.
  Na nobenem ISL linku ni bilo napak.
  Na nobenem ISL linku ni bilo nobenih napak.

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2016)


Prijavite se za odgovor