×

Sklanjanje priimka »Leva« • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja priimek Leva.

  Odgovor:

  Priimek Leva je redek in nenavaden.

  (1) Če ga uporabljamo ob ženskem imenu, se načeloma ne pregiba (Maja Leva, Maje Leva, Maji Leva, Majo Leva, pri Maji Leva, z Majo Leva). Ker se priimek končuje na samoglasnik -a, za ta imena velja, da jih pogojno tudi pregibamo. Pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členu 969 namreč pravijo, da je mogoče imena na -a ob ženskih imenih tudi pregibati, npr. slike Ivane Kobilca/Ivane Kobilce.
  Pogojno bi bilo torej mogoče sklanjati tudi takole: Maja Leva, Maje Leve, Maji Levi, Majo Levo, pri Maji Levi, z Majo Levo, vendar že same oblike kažejo na to, da je tako sklanjanje redko in deluje izredno papirnato.

  (2) Če uporabljamo priimek Leva ob moškem imenu, je seveda sklonljiv, in ker se končuje na -a, ga uvrščamo v drugo moško sklanjatev. Ti samostalniki pa imajo dve sklanjatveni možnosti, npr.
  Vili Leva, Vilija Leve ali Leva, Viliju Levi ali Levu, Vilija Levo ali Leva, pri Viliju Levi ali Levu, z Vilijem Levo ali Levom.

  Pri pregibanju priimkov je podatek o tem, ali je priimek izvorno slovanski in morda zato pridevniškega značaja, pomemben. Zgodi se, da se ženska oblika priimka razlikuje, če je priimek pridevniški, npr. Nablocka nasproti Nablocki. Zgornji odgovor se nanaša na položaje, ko je oblika priimka Leva neodvisna od spola.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.