×

Sklon meseca za vrstilnim števnikom pri zapisovanju datumov
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera od naslednjih oblik za zapisovanje datuma je pravilna: Ljubljana, 8. december 2011 ali Ljubljana, 8. decembra 2011.


  Odgovor:

  Oba načina zapisovanja datuma sta pravilna.

  Pravopisna pravila se do tega vprašanja sicer niso nikoli izrecno opredelila, vendar pa v dosedanjih pravopisnih priročnikih (npr. v SP 1950 in SP 1962, ki jih sedaj lahko pregledujete na spletu – http://www.trojina.org/pravopisi/) srečujemo v le rodilniški obliki zapisano ime meseca, npr.:

  SP 1962 (str. 84):|

  • Vejico pišemo v datumu, kadar dokumentarno ugotavljamo kraj in čas:
  • V Ljubljani, (dne) 8. januarja 1961. Ljubljana, (dne) 8. januarja 1961.
  • Datum sam lahko pišemo: 8. januarja 1961 = 8. 1.1961 = 8.1.1961 = 8/1-1961.
  • Pomni. Vendar: Prišel je v Ljubljano (dne) 8. januarja.

  SP 2001 (§ 297):

  • Trst, dne 11. oktobra 1983

  Oba navedena načina zapisovanja najdemo v sklopu pravil za pisanje vejice, torej v skladenjski rabi, kjer je rodilniška sklonska oblika pričakovana.

  V sodobni jezikovni rabi pa vse pogosteje srečujemo tudi zapise datuma z imenom meseca v imenovalniku, in to bodisi v povedi (Volitve so napovedane za 8. januar.) bodisi v posebnih besedilnih položajih: na naslovnicah poročil, v glavi dopisa ipd., ki si jih lahko ogledate tudi v uradnih dokumentih na spletu:

  Če povzamem: Pri izbiri ustrezne sklonske oblike za ime meseca, ki sledi vrstilnemu števniku v datumu, se odločamo pri skladenjski rabi tako, kot zahteva položaj imena v stavku:

  V petek, 8. januarja 2010, se nam pridružite v Klubu Lili Novy.

  Volitve so napovedane za 8. januar.

  Kadar pa pišete datum v glavi dopisov, poročil ipd., lahko uporabite več načinov:

  Ljubljana, 8. januar 2013

  Ljubljana, 8. januarja 2013

  V Ljubljani, 8. januarja 2013

  Ljubljana, 8. 1. 2013

  V Ljubljani, 8. 1. 2013

  Helena Dobrovoljc (januar 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.